tamaşa

tamaşa
is. <fars.>
1. Baxıb seyr etmə. Siz hərəkət edən gəminin göyərtəsindən . . alçaq və uca dağların tamaşasına dalmağın zövqünü dadmısınızmı? M. İ.. Tamaşa etmək (eləmək) – 1) baxıb seyr etmək, baxmaq. Axşam vaxtları kəndin kənarında durub yaşıl çəmənlərə tamaşa eləyəndə görürsən ki, naxır üz qoyub kəndə gəlməyə. C. M.. Nahardan sonra Bahadır pəncərədə oturub, qabağındakı meşəyə tamaşa edirdi. N. Nərimanov; 2) diqqətlə nəzərdən keçirmək; bütün diqqətini toplayaraq baxmaq. Şəha, müddət cəhanı mən də gəzdim, dərbədər gördüm; Tamaşa eylədim yaxşı-yamanı, xeyrü-şər gördüm. M. V. V.. Hüsaməddin bunları deyəndən sonra sakit olub, Toğrulun nə kimi bir vəziyyət aldığına tamaşa edirdi. M. S. O.. Tamaşa qılmaq klas. – bax tamaşa etmək. Dil zülfülə rüxsarüvə çün qıldı tamaşa; Avarə qalıb küfr ilə iman arasında. H. x..
2. Görməli, baxmalı, tamaşa etməli, yaxud gəzməli yer, mərasim və s. Xalı, xalça, palaz, fənər tanış evlərdən yığıb toyxananı döşərlər və lampaları yandırıb toya, tamaşaya yığışarlar. R. Ə.. Bu səhər Vahid Rübabəni Cıdır düzünə tamaşaya aparmalı idi. M. C.. // Göz qabağında açılan mənzərə; seyrəngah. Hər yamacda bir tamaşa; Könlüm uçur dağa-daşa. M. Müş..
3. Teatrda, sirkdə, kinoda və s. -də tamaşaçılara göstərilən şey. Azərbaycanın qabaqcıl oğulları əsərə və tamaşaya yüksək qiymət vermişlər. M. İ.. Tamaşanın ikinci pərdəsi oynanırdı. M. C.. Tamaşa etmək – teatr, kino, sirk tamaşasına baxmaq. «Vaqif»ə tamaşa etmək. Baletə tamaşa etmək. Tamaşa zalı (salonu) – teatr, kinoteatr, mədəniyyət sarayı və s. -də tamaşa göstərilən zal (salon). Camaat tamaşa zalına axışırdı. S. Rəh.. Gülyanaq tamaşa zalına girəndə özünü başqa aləmdə hiss etdi. Ə. Vəl.. Tamaşaya qoymaq – səhnədə göstərmək, oynamaq. «Koroğlu» operasını bir neçə rejissor tamaşaya qoymuşdur. Tamaşaya qoyulmaq – oynanılmaq, səhnədə göstərilmək, səhnəyə qoyulmaq. 1926-cı ildə «Hamlet» Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında tamaşaya qoyuldu. M. A.. «Karmen» operası ilk dəfə tamaşaya qoyulurdu. İ. Ə..
◊ Tamaşa elə – hədə, xəbərdarlıq bildirir; bax. . . , görərsən. . . <Əhməd:> Yaxşı, ata, indi mən yer deşiyindən pul çıxardım, sən də tamaşa elə! Ə. H.. <Balaxanım:> Hələ mən səni öz atımın dırnaqları altında tapdadanda tamaşa elə, Dadaş Lələşov! S. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • tamaša — tamàša m <G mn tamášā> DEFINICIJA reg. 1. nestašan ili uvredljiv postupak; nestašluk, šala, poruga 2. onaj koji je duhovit; šaljivac, komedijaš ETIMOLOGIJA tal. tambascià …   Hrvatski jezični portal

  • tamasá — तमस …   Indonesian dictionary

  • tāmasa — तामस …   Indonesian dictionary

  • tamasa — I (Lənkəran, Masallı) bax tamaza. – Merzağa evin tamasasın da vurub (Lənkəran) II (Balakən, Qazax, Ordubad) taxta haşiyə. – Dufarnan bolun <polun> arasına vurollar tamasıyı (Qazax) III (Quba) boyunduruğun alt ağacı. – Tamasanı tez ul üryə… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • tamaşa — f. bax: təmaşa …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • tamasa — is. Müxtəlif məqsədlər üçün yonulub hazırlanmış nazik ensiz taxta; reyka …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tāmasa-guṇa — तामसगुण …   Indonesian dictionary

  • tāmasa-kīlaka — तामसकीलक …   Indonesian dictionary

  • tamasā-kṛita — तमसाकृत …   Indonesian dictionary

  • tāmasa-līnā — तामसलीना …   Indonesian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”